Desvetllem el potencial de persones, equips i organitzacions

Ets aquí:Inici»Feedback News

Nou curs “Re-inventar-se”

Dimarts, 26 febrer 2013 16:33

“Re-inventarse”, un nou curs de Feedback per aprendre a transformar-se

Feedback engega un curs de 20 hores adreçat a persones que volen submergir-se en un procés d’observació per tenir més consciència de les seves fortaleses i del valor que poden aportar per transformar-se. Professionals amb canvis al seu entorn de treball, professionals lliberals que volen reinventar-se, persones que estan a l’atur i volen fer atractiva la seva oferta… A tots els pot ser útil treballar les eines per a la seva transformació i gestionar el canvi de manera satisfactòria.

Com deia Charles Darwin, “no és l’espècie més forta la que sobreviu, ni la més intel·ligent, sinó la que respon millor al canvi”.

Reinvenció no és res més que un procés de gestió de canvi on cal observar l’entorn, observar-se a un mateix i tenir la suficient flexibilitat per marcar nous rumbs.Així doncs, el curs vol donar eines als assistents per fer aquest procés de canvi de manera planificada i acompanyada. 

Com fer front a les demandes de canvi causades per factors externs a nosaltres (canvi de lloc de treball, promocions, fusions…)? Com fer front a les demandes de canvi internes (desmotivació, pèrdua de sentit, il·lusió per un projecte nou…)?

El curs Re-inventar-se té com a objectiu donar pautes i eines per marcar una metodologia que ens permeti trobar al nostre ritme respostes a aquestes preguntes.

Marcel Proust:“El veritable acte de descobriment no consisteix en sortir a buscar noves terres, sinó en aprendre a veure la terra amb uns nous ulls” 

Coaching d’equips per a despatx d’arquitectes

Dimecres, 20 febrer 2013 16:31

El canvi en un despatx d’arquitectes a través del coaching d’equips

Feedback està a punt de finalitzar un projecte de coaching d’equips en un despatx d’arquitectes. Ha estat un procés de reinvenció complet, que volem explicar com a mostra dels beneficis que es poden assolir amb un procés de canvi ben gestionat.

La demanda de l’acció va sorgir del mateix equip que, davant la situació econòmica actual, amb una davallada de feina considerable, havia creat un entorn amb una estat d’ànim baix, amb poc treball en equip, en confusió i amb objectius poc clars a nivell comú per abordar els canvis de l’entorn. Un cop identificades les necessitats de l’equip, es va marcar com a un dels objectius del pla de treball reconèixer les fortaleses i l’actiu que havien acumulat al llarg de la seva trajectòria, així com identificar quin nou rumb podien i volien emprendre mantenint el mateix equip.

Els resultats del canvi han estat espectaculars. L’equip està construint unes bases sòlides per dissenyar el nou projecte. Aprofitant tot el valor acumulat, l’equip està escollint quines coses vol evitar de l’anterior projecte, quines coses vol conservar, com volen ser com a equip, quin rol vol jugar cadascú i ja estan prenent accions i decisions operatives de cara al nou projecte. En definitiva, estan creant un nou projecte per complet: amb una nova marca, estan  redibuixant un nou model de negoci i estan canviant els rols que tenien dins l’equip, identificant qui podia fer què de la millor manera en funció de les seves capacitats.

Així, han agafat del passat tot allò que havia funcionat i que continuava sent vigent, però transformant-t’ho en un nou projecte que els està retornant la il·lusió i el sentit d’equip.

Feedback ha aplicat la metodologia del coaching d’equips en aquest cas, identificant els objectius de l’equip, mitjançant entrevistes individuals amb cadascun dels membres de l’equip, per definir una proposta i un pla de treball. Una vegada identificats els requeriments, s’han realitzat sessions amb activitats que els han permès consensuar els seus objectius. Al final de cada sessió, s’ha proposat un pla d’acció amb activitats vinculades a l’objectiu que s’ha marcat.

Així s’està avançant de manera conjunta en la definició d’uns objectius comuns. A banda de la reorientació del model de negoci, l’equip està trobant noves maneres de relacionar-se per assolir els seus objectius.

Feedback ha treballat amb diverses tècniques de coaching personal el procés de canvi que una directora d’un centre escolar ens havia fet arribar. La demanda era com podia potenciar les seves habilitats comercials i d’empatia en les seves trobades amb pares i mares de l’escola per poder-los fidelitzar com a “famílies-clients” de l’escola.

La visió d’empresa aportada per la directora va ser un punt de partida fantàstic per activar un pla de transformació per potenciar les seves habilitats comercials. El procés de coaching va consistir en identificar tipus de pares i interlocutors amb els quals havia d’interaccionar.

Mitjançant el rol play, Feedback va treballar per aconseguir que la directora assumís què li passava en aquest tipus de situacions i perquè no aconseguia connectar amb els seus interlocutors. Una vegada identificades les emocions que li provocaven aquest tipus de situacions, Feedback li va mostrar instruments i recursos per reforçar les seves fortaleses i aconseguir, així, tenir més capacitat d’influència i persuasió.

Els resultats han estat meravellosos. En només tres sessions, el canvi ha estat espectacular i els resultats que assoleix la directora en les seves relacions comercials són molt diferents als que obtenia abans del treball de coaching. Si bé es va treballar per aconseguir que la directora amplifiqués les seves habilitats comercials en entrevistes personals, l’aprenentatge ha estat traslladat a les seves presentacions en públic, canviant per complet la seva satisfacció.

Això mostra la filosofia del coaching, que es basa en saber aplicar l’aprenentatge en diversos contextos, aconseguint un efecte multiplicador.