Desvetllem el potencial de persones, equips i organitzacions

Ets aquí:Inici»Feedback News

Feedback ha treballat amb diverses tècniques de coaching personal el procés de canvi que una directora d’un centre escolar ens havia fet arribar. La demanda era com podia potenciar les seves habilitats comercials i d’empatia en les seves trobades amb pares i mares de l’escola per poder-los fidelitzar com a “famílies-clients” de l’escola.

La visió d’empresa aportada per la directora va ser un punt de partida fantàstic per activar un pla de transformació per potenciar les seves habilitats comercials. El procés de coaching va consistir en identificar tipus de pares i interlocutors amb els quals havia d’interaccionar.

Mitjançant el rol play, Feedback va treballar per aconseguir que la directora assumís què li passava en aquest tipus de situacions i perquè no aconseguia connectar amb els seus interlocutors. Una vegada identificades les emocions que li provocaven aquest tipus de situacions, Feedback li va mostrar instruments i recursos per reforçar les seves fortaleses i aconseguir, així, tenir més capacitat d’influència i persuasió.

Els resultats han estat meravellosos. En només tres sessions, el canvi ha estat espectacular i els resultats que assoleix la directora en les seves relacions comercials són molt diferents als que obtenia abans del treball de coaching. Si bé es va treballar per aconseguir que la directora amplifiqués les seves habilitats comercials en entrevistes personals, l’aprenentatge ha estat traslladat a les seves presentacions en públic, canviant per complet la seva satisfacció.

Això mostra la filosofia del coaching, que es basa en saber aplicar l’aprenentatge en diversos contextos, aconseguint un efecte multiplicador.

Nova etapa Feedback

Divendres, 23 Novembre 2012 16:28

Potencia el creixement de la teva empresa amb el desenvolupament de les persones

En la situació econòmica i social actual, el desenvolupament de les persones pren encara més força com a eina per contribuir al creixement dels projectes empresarials i aconseguir millors resultats.


En “Feedback Desarrollo Humano y Organizacional”, liderada per Eva Juncosa, portem més de vint anys dissenyant i implantant projectes de desenvolupament del potencial de les persones i equips. Els resultats en empreses de diferents sectors i grandàries ens avalen.

Si la teva empresa té un departament de RRHH, Feedback dissenya el projecte de desenvolupament sobre la base de les necessitats detectades pel departament, actuant com a suport i integrant-se en el projecte en el nivell que RRHH prefereixi.


Sessions de facilitació, coaching individual, outdoor, coaching d’equips, formació… En funció del projecte, apliquem diferents metodologies i tècniques per aconseguir la consecució dels objectius.


Si en canvi la teva empresa no té ara com ara un departament de RRHH intern o un equip específic per detectar necessitats de desenvolupament, Feedback pot convertir-se en el teu departament de desenvolupament de persones.


La dimensió ha deixat de ser una condició “sine quanon” per poder beneficarse dels resultats d’aquest tipus d’accions. No som sol formadors o coachs, som consultors en desenvolupament de persones. 


Analitzem i detectem les necessitats de desenvolupament de la teva empresa i t’oferim solucions perquè les persones i equips estiguin alineats amb els teus objectius estratègics i puguin així contribuir en major grau al creixement i adaptació de la teva empresa en el teu entorn.

Projecte sessions clíniques

Dissabte, 27 Octubre 2012 16:26

“Les nostres sessions clíniques s’han convertit en més efectives, ordenades i participatives”

A finals d’octubre, Feedback va realitzar a Madrid una acció per millorar l’organització i els resultats de les sessions clíniques de diferents centres hospitalaris.


L’objectiu marcat era aconseguir amb 7 hores de formació que les sessions clíniques entre infermeres, endocrins, pediatres i educadors anessin més dinàmiques.

Les 21 persones que van seguir l’acció volien aprendre a facilitar la participació dels assistents a les sessions clíniques (especialment dels poc participatius), saber recuperar el control de la sessió quan es desviés el tema, evitar converses paral·leles i disposar de mecanismes per organitzar grups de manera ràpida.
La responsable de Feedback, Eva Juncosa, va mostrar als assistents com organitzar grups d’una manera àgil i divertida, com transmetre els objectius de manera clara i com sintetitzar la posada en comú els resultats en el marc de les sessions clíniques.


Per exemple, es van donar pautes als assistents sobre com supervisar el treball dels grups.


Durant la sessió es van realitzar dos casos pràctics i els assistents van mostrar que havien interioritzat les tècniques de dinamització de manera molt ràpida.

Els resultats van ser unes sessions clíniques més efectives que aconseguien els objectius marcats en menor temps i de manera ordenada.