Desvetllem el potencial de persones, equips i organitzacions

Ets aquí:Inici»Feedback News

Nova etapa Feedback

Divendres, 23 novembre 2012 16:28

Potencia el creixement de la teva empresa amb el desenvolupament de les persones

En la situació econòmica i social actual, el desenvolupament de les persones pren encara més força com a eina per contribuir al creixement dels projectes empresarials i aconseguir millors resultats.


En “Feedback Desarrollo Humano y Organizacional”, liderada per Eva Juncosa, portem més de vint anys dissenyant i implantant projectes de desenvolupament del potencial de les persones i equips. Els resultats en empreses de diferents sectors i grandàries ens avalen.

Si la teva empresa té un departament de RRHH, Feedback dissenya el projecte de desenvolupament sobre la base de les necessitats detectades pel departament, actuant com a suport i integrant-se en el projecte en el nivell que RRHH prefereixi.


Sessions de facilitació, coaching individual, outdoor, coaching d’equips, formació… En funció del projecte, apliquem diferents metodologies i tècniques per aconseguir la consecució dels objectius.


Si en canvi la teva empresa no té ara com ara un departament de RRHH intern o un equip específic per detectar necessitats de desenvolupament, Feedback pot convertir-se en el teu departament de desenvolupament de persones.


La dimensió ha deixat de ser una condició “sine quanon” per poder beneficarse dels resultats d’aquest tipus d’accions. No som sol formadors o coachs, som consultors en desenvolupament de persones. 


Analitzem i detectem les necessitats de desenvolupament de la teva empresa i t’oferim solucions perquè les persones i equips estiguin alineats amb els teus objectius estratègics i puguin així contribuir en major grau al creixement i adaptació de la teva empresa en el teu entorn.

Projecte sessions clíniques

Dissabte, 27 octubre 2012 16:26

“Les nostres sessions clíniques s’han convertit en més efectives, ordenades i participatives”

A finals d’octubre, Feedback va realitzar a Madrid una acció per millorar l’organització i els resultats de les sessions clíniques de diferents centres hospitalaris.


L’objectiu marcat era aconseguir amb 7 hores de formació que les sessions clíniques entre infermeres, endocrins, pediatres i educadors anessin més dinàmiques.

Les 21 persones que van seguir l’acció volien aprendre a facilitar la participació dels assistents a les sessions clíniques (especialment dels poc participatius), saber recuperar el control de la sessió quan es desviés el tema, evitar converses paral·leles i disposar de mecanismes per organitzar grups de manera ràpida.
La responsable de Feedback, Eva Juncosa, va mostrar als assistents com organitzar grups d’una manera àgil i divertida, com transmetre els objectius de manera clara i com sintetitzar la posada en comú els resultats en el marc de les sessions clíniques.


Per exemple, es van donar pautes als assistents sobre com supervisar el treball dels grups.


Durant la sessió es van realitzar dos casos pràctics i els assistents van mostrar que havien interioritzat les tècniques de dinamització de manera molt ràpida.

Els resultats van ser unes sessions clíniques més efectives que aconseguien els objectius marcats en menor temps i de manera ordenada.

El “Brief Coach”

Dimecres, 3 octubre 2012 16:22

Els resultats de la tècnica del “brief coach”

Feedback ha comprovat els resultats altament positius que s’aconsegueix en el coaching individual aplicant el “Brief Coach”, una tècnica desenvolupada pel coach Peter Szabó, que consisteix a aplicar una metodologia de processos que permeten aconseguir els objectius marcats en dues sessions de treball.

Peter Szabó és coach executiu especialitzat en processos de coaching breu per a líders que busquen resultats sostenibles amb una intervenció mínima.
 El “Brief Coach” es treballa en tres estadis. En el primer, el coach i el client defineixen els objectius de futur i els canvis que han d’aplicar-se per aconseguir-ho.


En el segon estadi, analitzen conjuntament els signes de pràctiques i comportaments que el client ja ha realitzat i que li permetrien aconseguir els canvis desitjats. En aquesta sessió, el coach solament pregunta sobre aspectes positius que s’han dut a terme.

Finalment, en l’últim estadi, els clients posen en pràctica les conclusions que s’han extret de les reflexions de les dues fases anteriors.


El “Brief Coach” també treballa en un entorn en què el coach solament pregunta al client per focalitzar-ho en les solucions. En lloc de treballar amb els problemes o punts febles, el coach pregunta al client per objectius aconseguits amb èxit per identificar comportaments que permeten la consecució d’objectius.


Les pressuposicions del “Brief Coach” són:


-Tracta cada sessió com si fos única.


-Un petit canvi pot comportar un gran canvi.


-Crear un inici útil del procés.

Cada client és suficientment madur com per desenvolupar-ho.

Ver vídeo Peter Szabo aplicando Brief Coach