Desvetllem el potencial de persones, equips i organitzacions

Ets aquí:Inici»Feedback News

Els superpoders del coach

Dilluns, 3 Octubre 2016 16:44

Més d’una vegada, en diverses accions de coaching, he tingut la sensació que es percep al coach com a un gran solucionador de problemes que té una pòcima màgica per resoldre tots aquells conflictes o aspectes de transformació personal i grupal que se’ns plantegen.

És com si tinguéssim uns superpoders per desllorigar aquelles traves que ens trobem al llarg de la vida.

Els coachs no tenim cap superpoder ni un vestit de Superman amagat sota la nostra roba. Som facilitadors en les processos de transformació. De fet, som “troncaires” especialitzats en acompanyar a trobar quin és el tronc que cal treure per desfer el nus que no deixa fluir el riu.

No només no ens podem alçar amb la capa de Superman per empènyer amb força el munt de troncs que no deixen passar el riu, sinó que nosaltres mateixos també trobem encallades en la nostra vida personal i professional que també necessiten d’altres “troncaires”.

Fa unes setmanes, organitzant la comunicació de Feedback pel proper curs i compartint un cafè amb la persona que m’acompanya en la comunicació, em vaig adonar que jo mateixa tenia una ennuegada de troncs que em feien percebre la comunicació com un deure feixuc que requeria un temps que no tenia, com una obligació que em martellejava el cap perquè sempre la deixava pel final.

Al llarg del cafè, la professional de la comunicació es va convertir en la meva “troncaire” i em va dir: “només cal que gaudeixis de la comunicació i que deixis de sentir-la com un deure. Comunicar no és una obligació. Només és una manera fantàstica de compartir, en un acte de generositat, tot allò que saps, que penses, que creus, que veus…”.

De manera màgica, un tronc va caure i va desencallar l’embussada. Des de fa unes setmanes he començat a gaudir de la comunicació recollint imatges per piular al Twitter, pensant idees per escriure articles…compartint tot allò que em sembla que pot ser d’utilitat.

L’exemple ratifica dos aspectes interessants per a la reflexió:

– Els coachs no tenim superpoders i només som facilitadors com un “troncaire” més.

– Els professionals de serveis, sigui quin sigui el seu sector, són molt poderosos i amb un valor diferencial major si aconsegueixen convertir-se en “troncaires” des de la seva especialitat i tenir la capacitat suficient d’empatia per captar quin és el motiu de l’encallada pel qual el seu client els ha contractat.

I sí, efectivament, els coachs som molt afortunats (o “suertudos” com diu la meva companya de comunicació), per la possibilitat d’enriquir-nos facilitant els canvis encallats per aquell tronc que fa nosa.

La millora de l’atenció al client és un dels aspectes fonamentals per millorar el posicionament de l’empresa i el seu rendiment.

Entrenar les persones que tenen contacte amb el client per gestionar millor situacions crítiques que es poden donar en la relació comercial permet aconseguir millors resultats.

Feedback ha desenvolupat un programa específic per a les persones que interactuen amb el client que els permet identificar les competències que cal millorar i, alhora, entrenar-les per aconseguir millors resultats.

Els equips que interaccionen amb el client sovint han de fer front a situacions d’alt grau de complexitat. La seva interlocució parteix d’una situació complicada tenint en compte que el client interacciona des d’una posició de poder.

Alhora, els equips de contacte amb els clients treballen sota la pressió numèrica dels resultats amb jornades laborals molt intenses.

En aquest sentit, a banda que són la cara d’interlocució de la nostra empresa a l’exterior, són persones i equips que requereixen d’un acompanyament que els permeti aconseguir millors resultats des d’una millor gestió de les seves competències en situacions complexes.

Competències molt útils en situacions d’aquest tipus són: l’autocontrol, saber posar límits a l’altre, flexibilitat, defensar la pròpia postura amb fermesa, comprendre a l’altre…

L’alineació del comportament de les persones de la nostra organització amb els objectius estratègics es tradueix de manera directa en uns millors resultats.

La metodologia de Canvas amb el llençol de treball i les 9 caselles que permet extreure i treballar el model de negoci estratègic de les organitzacions s’ha estès ràpidament per la seva practicitat com a eina de treball.

A Feedback, tal com ja vam exposar a través d’un curs impartit per Eva Juncosa i Xavier Plana a la Cambra de Comerç de Sabadell, hem desenvolupat un programa que, a través de la metodologia Canvas, permet:

-Millorar els resultats del lloc de treball entenent-lo com una unitat de negoci.

-Conèixer com utilitzar el model de Canvas al nostre equip per obtenir un major alineament i millorar la productivitat.

El programa s’inicia conscienciant els participants que els llocs de treball són dinàmics i que, com les persones, estan en contínua evolució.

Després es treballen des de la metodologia de Canvas aspectes del rendiment de les persones vinculades a la rendibilitat de l’empresa com: costos indirectes no quantificables (estrés), beneficis indirectes (satisfacció), el model de negoci personal (qui sóc, què faig, qui m’ajuda, a qui ajudo, com em relaciono, com em coneixen i què ofereixo).

Un cop analitzat des de Canvas el model de negoci personal, la següent fase es aplicar-lo a un equip de treball.

El programa està adreçat a empresaris, directius , comandaments intermedis i persones amb responsabilitats en la gestió d’equips.

Des de l’experiència de Feedback, l’aplicació de Canvas a les organitzacions des de la gestió del rendiment de les persones permet conèixer des d’una metodologia fàcil com millorar l’eficiència del lloc de treball, entenent-lo com una unitat de negoci.

Alhora, permet descobrir eines per alinear i millorar els resultats dels equips: com gestionar conflictes amb els clients i els companys, com arribar a acords, com ser facilitadors d’entesa…

Una vegada més, una bona gestió de les persones impacta directament en el seu rendiment i, en conseqüència, en la competitivitat i rendibilitat de l’empresa.