Desvetllem el potencial de persones, equips i organitzacions

Ets aquí:Inici»Feedback News

La millora de l’atenció al client és un dels aspectes fonamentals per millorar el posicionament de l’empresa i el seu rendiment.

Entrenar les persones que tenen contacte amb el client per gestionar millor situacions crítiques que es poden donar en la relació comercial permet aconseguir millors resultats.

Feedback ha desenvolupat un programa específic per a les persones que interactuen amb el client que els permet identificar les competències que cal millorar i, alhora, entrenar-les per aconseguir millors resultats.

Els equips que interaccionen amb el client sovint han de fer front a situacions d’alt grau de complexitat. La seva interlocució parteix d’una situació complicada tenint en compte que el client interacciona des d’una posició de poder.

Alhora, els equips de contacte amb els clients treballen sota la pressió numèrica dels resultats amb jornades laborals molt intenses.

En aquest sentit, a banda que són la cara d’interlocució de la nostra empresa a l’exterior, són persones i equips que requereixen d’un acompanyament que els permeti aconseguir millors resultats des d’una millor gestió de les seves competències en situacions complexes.

Competències molt útils en situacions d’aquest tipus són: l’autocontrol, saber posar límits a l’altre, flexibilitat, defensar la pròpia postura amb fermesa, comprendre a l’altre…

L’alineació del comportament de les persones de la nostra organització amb els objectius estratègics es tradueix de manera directa en uns millors resultats.

La metodologia de Canvas amb el llençol de treball i les 9 caselles que permet extreure i treballar el model de negoci estratègic de les organitzacions s’ha estès ràpidament per la seva practicitat com a eina de treball.

A Feedback, tal com ja vam exposar a través d’un curs impartit per Eva Juncosa i Xavier Plana a la Cambra de Comerç de Sabadell, hem desenvolupat un programa que, a través de la metodologia Canvas, permet:

-Millorar els resultats del lloc de treball entenent-lo com una unitat de negoci.

-Conèixer com utilitzar el model de Canvas al nostre equip per obtenir un major alineament i millorar la productivitat.

El programa s’inicia conscienciant els participants que els llocs de treball són dinàmics i que, com les persones, estan en contínua evolució.

Després es treballen des de la metodologia de Canvas aspectes del rendiment de les persones vinculades a la rendibilitat de l’empresa com: costos indirectes no quantificables (estrés), beneficis indirectes (satisfacció), el model de negoci personal (qui sóc, què faig, qui m’ajuda, a qui ajudo, com em relaciono, com em coneixen i què ofereixo).

Un cop analitzat des de Canvas el model de negoci personal, la següent fase es aplicar-lo a un equip de treball.

El programa està adreçat a empresaris, directius , comandaments intermedis i persones amb responsabilitats en la gestió d’equips.

Des de l’experiència de Feedback, l’aplicació de Canvas a les organitzacions des de la gestió del rendiment de les persones permet conèixer des d’una metodologia fàcil com millorar l’eficiència del lloc de treball, entenent-lo com una unitat de negoci.

Alhora, permet descobrir eines per alinear i millorar els resultats dels equips: com gestionar conflictes amb els clients i els companys, com arribar a acords, com ser facilitadors d’entesa…

Una vegada més, una bona gestió de les persones impacta directament en el seu rendiment i, en conseqüència, en la competitivitat i rendibilitat de l’empresa.

Que les persones són la clau de qualsevol organització és una realitat. I que hi ha una relació directa entre el rendiment de les persones i la rendibilitat de l’organització, també. Diu Paz Álvarez a Cinco Días: “Les persones són la clau de l’èxit o del fracàs d’una empresa. En el seu resultat, tant actual com futur, les persones juguen un paper determinant”.

Partint d’aquesta premissa i tenint en compte que l’actual context socioeconòmic requereix apostar per la competitivitat de manera clara, actuar per millorar el rendiment de les persones és una variable que no es pot obviar.

En aquest sentit, Feedback ha desenvolupat i està aplicant diverses eines i accions de millora del rendiment de les persones per a les petites i mitjanes empreses que no compten amb un departament de Recursos Humans.

El model d’actuació de Feedback es basa en la integració a l’empresa (en la velocitat, dedicació i intensitat que l’empresa requereix), de manera que l’organització tingui una àrea de Recursos Humans, sense que li suposi costos d’estructura.

Amb aquest model, comptar amb un departament de gestió de persones que resolgui problemes recurrents en les persones i equips i que vetlli per treure el millor de les persones no és cosa exclusiva de les grans empreses.

Gestionar persones i equips i saber com treure’n el millor és una tasca complexa, necessària i cabdal pels responsables d’equips. Pot ser motiu de satisfacció o de mals de cap, però en qualsevol cas cal gestionar-ho. Com diu Paz Álvarez: “La responsabilitat de gestionar a les persones és de tots els directius de l’empresa. Una part del salari dels directius i comandaments hauria d’estar lligat a la satisfacció dels equips.”

Test: Necessito un departament de gestió de persones?

Respondre les següents qüestions afirmativament és un clar indicador de la necessitat que una organització té d’una àrea de gestió de persones:

-Creus que la gestió dels equips és molt important pel teu negoci i alhora molt complexa? 
-Et seria d’utilitat sentir-te acompanyat i saber si la teva manera de gestionar les persones es pot millorar? 
-Hi ha problemes recurrents en les persones i equips (manca de lideratge, conflictes amb els companys, individualisme, competència entre departaments, passotisme, rutina….) que l’organització necessita resoldre? 
-Caldria potenciar el lideratge dels teus directors i/o comandaments intermedis per aconseguir els objectius estratègics de l’empresa?
-Creus que una millor gestió de les persones no es pot quedar només en un curs de formació puntual sinó que ha de formar part de la teva estratègia?

Qualsevol empresa pot comptar amb un assessorament en aquest àmbit, adequat a la seva grandària i circumstàncies.

L’aposta de Feedback és oferir a les petites i mitjanes empreses un mètode per treure el millor de les persones, incrementar el compromís i alinear els comportaments i esforços de les persones als objectius estratègics.

Vincular objectius estratègics i comportament humà és clau. Per tant, hi ha dues preguntes que hem de ser capaços de respondre afirmativament:
1.Coneixen les persones i equips on voleu anar?
2.Saben quina ha de ser la seva contribució perquè l’empresa aconsegueixi els objectius estratègics?

Ara tens l’oportunitat d’activar un pla d’acció de rendiment de persones, més enllà de la formació, desenvolupant els Recursos Humans a la teva empresa, sense incrementar el pes a la teva estructura de costos.

A Feedback som el teu departament de gestió de persones i de millora del rendiment.